Informacji o wolnych lokalach udziela Kierownik CPiAZ- Ryszard Lipiec
 pod numerem telefonu 41 248 03 70
   


2016-05-04
Wsparcie dla przedsiebiorców

W dniu 29 kwietnia o godzinie 1500 zakończył się, krótko trwający, bo tylko jeden miesiąc okres naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze MŚP w województwie świętokrzyskim w ramach działania 2.5 RPO Świętokrzyskie „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

więcej...

2016-04-25
Projekt dotacyjny na założenie działalności gospodarczej - mamy jeszcze wolne miejsca

Projekt dotacyjny na założenie działalności gospodarczej - mamy jeszcze wolne miejsca

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Państwa współpracownikom, interesantom oraz osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej  informacji na temat wsparcia do 32200,00 zł/os,

więcej...

2016-04-21
Entrepreneurship support reinvented

W imieniu zarządu SOOIPP serdecznie zapraszamy do udziału w Wydarzeniu "Entrepreneurship support reinvented", które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip, w dniach 17-19 maja 2016


 

więcej...

2016-04-08
Dodatkowe nagrody i tańsze wejściówki dla startupów!
Trwa rekrutacja do infoShare Startup Zone 20 tysięcy euro dla najlepszego startupa i nawet 1 milion euro w inwestycji dla wyróżniających się firm. O to powalczą uczestnicy infoShare Startup Contest w maju. Jednak to nie wszystko! Organizatorzy: Fundacja infoShare i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER podnoszą stawkę! Najlepszy polski startup weźmie udział w kolejnej globalnej rywalizacji – Creative Business Cup. Z tej okazji przedłużona zostaje, do 20 kwietnia, rekrutacja do konkursu i całej Startup Zone. Startupy mogą także skorzystać z rabatu w wysokości 50%. Rejestracja odbywa się poprzez stronę: https://infoshare.pl/startup-zone

2016-04-07
Firma Deloitte

Firma Deloitte wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzi obecnie drugi etap badania analizującego polski ekosystem startupów. Celem realizowanej części jest określenie wpływu startupów na gospodarkę Polski, między innymi dzięki odpowiedziom uzyskanym poprzez poniższą ankietę.

więcej...

2016-03-29
Nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych PO WER 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30 marca do 31 maja 2016. więcej informacji na stronie parp.gov.pl 
 


2016-03-29
Nowe środki dla MMŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 marca do 29 kwietnia 2016. Więcej informacji na str   parp.gov.pl


2016-03-10
Konkurs naboru wniosków o dofinansowanie projektów
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, ogłosiła konkurs naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego,w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
więcej...

2016-03-10
Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności

Ministerstwo Rozwoju podaje, iż Rząd przyjął plan dotyczący zwiększenia efektywności i przyspieszenia wydawania funduszy unijnych na lata 2014-2020

więcej...

2016-02-29
Bezpłatne webinarium

Bezpłatne webinarium
Projekty inwestycyjne i B+R
Wirtualne spotkanie z ekspertami Edoradca

 

pobierz


ARCHIWUM NEWS