Aktualności

20.01.2020

„Świętokrzyska Victoria”

Do 31 stycznia 2020 roku można nadsyłać zgłoszenia do każdej z trzech kategorii “Świętokrzyskiej Victorii” – Osobowość, Przedsiębiorczość oraz Samorządność. Nagroda “Świętokrzyska Victoria” została ustanowiona Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009 roku. Jej ideą jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia

Czytaj dalej

20.01.2020

Jak pozyskać środki na działalność gospodarczą – bezpłatne szkolenie w ARL

Niedługo Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomi środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Działanie to cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem stąd dostępne pieniądze rozchodzą się bardzo szybko. Ważne jest jednak, aby osoby starające się o te środki potrafiły się o nie skutecznie ubiegać – m. in. poprzez właściwe i bezbłędne wypełnienie wniosku o dofinansowanie.

Czytaj dalej

20.01.2020

Program ASOS – edycja 2020

Od 8 stycznia trwa nabór do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja na rok 2020. Do udziału w konkursie ofert Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Czytaj dalej

14.01.2020

Dotacje z Funduszu EOG

Od 3 lutego rozpocznie się nabór wniosków na realizację projektów związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Dotację będzie można uzyskać na działania edukacyjne, aktywizacyjne, wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych czy przeciwdziałaniu uprzedzeniom, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa, działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko

Czytaj dalej

9.01.2020

Nabór na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów. W skład Rady wchodzi 16 członków, a jej kadencja trwa 5 lat. Jest ona organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa. Kandydatami do Rady mogą być osoby reprezentujące: • Gminne lub Powiatowe

Czytaj dalej

23.12.2019

Życzenia świąteczne od ARL

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim pragnie złożyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta, a także jednostkom administracyjnym, gminnym i powiatowym gminnym oraz placówkom oświatowym, przedsiębiorcom i stowarzyszeniom najlepsze życzenia Zdrowych, Pogodnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku 2020!

Czytaj dalej